Cocktail Week - Københavns bedste cocktailfestival.


I vinterferien uge 7, kan Dining Week endnu engang slå dørene op til en Cocktail Week. I samarbejde med en lang række københavnske cocktailbarer vil Dining Week igen i år tilbyde gæsterne muligheden for at svinge forbi en cocktailbar til en forfriskning inden eller efter deres middag. Og hvis man er mere til cocktails end til en treretters middag, er man også velkommen til kun at bestille cocktail-billetter.

Dining Week har de seneste otte år lokket nysgerrige, danske ”foodies” ud at spise i uge 7. Det er med tiden lykkes os at blive Nordeuropas største restaurantfestival, og sammen med restauranterne har Dining Week vendt årets mest stille uge for landets spisesteder til en af de travleste.

I 2018 udvidede vi festivalkonceptet, så du som gæst får mulighed for at fuldende en god aften med cocktails enten før eller efter maden på en af Købenavns bedste barer.

Cocktail-billetterne udløser to cocktails for 100 kr. + 11 kr. i billetgebyr pr. person. For det beløb får du en festivalcocktail præsenteret af Fentimans og World Class Spirits samt en signaturcocktail, der showcaser den individuelle bar, som du har købt billet til.

Festivalcocktailen vil enten bestå af enten Ketel One Vodka & Fentimens Ginger Beer, Bulleit Bourbon & Fentimens Orange Valencian tonic, Zacapa 23 rum & Fentimens Ginger Beer eller Tanqueray Ten Gin & Fentimens Connoisseurs Tonic.

Når det kommer til signaturcocktailen har baren fri mulighed for at udfolde sig kreativt.

Dato
Cocktail Week afholdes i uge 7 fra den 10. til 17. februar 2019

Pris
100 kr. + 11 kr. i billetgebyr pr. person for en festivalcocktail og en signaturcocktail. Billetterne købes på www.cocktail-week.dk

Cocktail Week - Copenhagen's best cocktail festival.


In week 7, once again Dining Week can welcome to Cocktail Week. In collaboration with a lot of cocktail bars in Copenhagen, Dining Week will this year once again offer the guests the opportunity to have a refreshment before or after dinner. You are also welcome to order only cocktail tickets if you are more into cocktails than a three course dinner.

Dining Week has the last eight years lured curious, danish “foodies” out dining during week 7. Over the time it has succeeded us to become Northern Europe’s biggest restaurant festival and together with the restaurants Dining Week has made the quietest week for the country’s restaurants into one of the busiest.

In 2018 we expanded the festival concept so that you as a guest gets the opportunity to complete a great evening with cocktails either before or after the dinner at one of Copenhagen’s best bars.

The cocktail tickets triggers two cocktails for 100 DKK + 11 DKK in ticket fee per person. For this amount, you will get a festival cocktail presented by Fentimans and World Class Spirits and a signature cocktail that showcases the individual bar that you have bought a ticket to.

The festival cocktail will either consist of Ketel One Vodka & Fentimens Ginger Beer, Bulleit Bourbon & Fentimens Orange Valencian tonic, Zacapa 23 rum & Fentimens Ginger Beer or Tanqueray Ten Gin & Fentimens Connoisseurs Tonic.

When it comes to the signature cocktail, the bar has free options to unfold creatively.

Date
Cocktail Week is held in week 7, from the 10-17th of February 2019

Price
100 DKK + 11 DKK ticket fee per person for a festival cocktail and a signature cocktail. The tickets can be purchased at www.cocktail-week.dk